Vận chuyển cần phụ di động của 250t Liebherr về bãi Quang Hùng

van-chuyen-can-phu-di-dong-liebherr-4.jpg

van-chuyen-can-phu-di-dong-liebherr-3.jpg

van-chuyen-can-phu-di-dong-liebherr.jpg

van-chuyen-can-phu-di-dong-liebherr-2.jpg

van-chuyen-can-phu-di-dong-liebherr-1.jpg