Tiến độ thi công nhiệt điện Duyên Hải – Trà Vinh

tien-do-thi-cong-nhiet-dien-duyen-hai-tra-vinh-3

tien-do-thi-cong-nhiet-dien-duyen-hai-tra-vinh-2

tien-do-thi-cong-nhiet-dien-duyen-hai-tra-vinh-1

tien-do-thi-cong-nhiet-dien-duyen-hai-tra-vinh

hinh-anh-2109-17
tien-do-thi-cong-nhiet-dien-duyen-hai-tra-vinh-5

tien-do-thi-cong-nhiet-dien-duyen-hai-tra-vinh-4