Hình ảnh tại bãi Long Sơn, Vũng Tàu (6/9/2015)

hinh-anh-tai-bai-long-son hinh-anh-tai-bai-long-son-1 hinh-anh-tai-bai-long-son-2 hinh-anh-tai-bai-long-son-3 hinh-anh-tai-bai-long-son-4